Březen 2007

Něco málo o mně

4. března 2007 v 18:14 Něco o mně
Btw: UprAvOvánO 18.2.2008
ČuS liDi! x) TaKžE aBy sTe aSpOň něcO věDěLi, o tOm kdO děLá tEnHle bLoG.. TAk mEnUju sE TeRezA, v čErveNci mi bUdE pAtnáCt, a v záŘí dU dO pRvákU (tEda pOkuD sE něKaM dOstaNu) :-X No jinAk sEm z PrAhy, pěT let sEm hráLa sOftabAll, alE kvůLi úPe vymAštěNý trEnércE sEm skOnčilA.. (nA mě bYla zaSedLá :D) No jinAk sEm jAko děLala hOdně spOrtů alE vžDycKy jenOm chvíLi.. MomEntáLně niC neDěLáM, aLe máM sVý kámOšE, kTerý miLujU, a s těMa Si vyStačiM.. :-* No jiNáč, kDyBy sTe chTěli věDěT něcO víC, bO jEn pOkeCat tAk kliDnĚ písNěTe.. :) TaK sE mějTe páČkO.. :-*